Το Κάτω Αθαμάνιο

K.ATHAM.00google
Κάτω Αθαμάνιο – Kato Athamanio
“Βουνά, βουνά, χαράδρες, ποτάμια, …και μια λίμνη στην  αγκαλιά. Λίμνη που 
δεν κυματίζει. Ανεβοκατεβαίνει μόνο κι αλλάζει χρώματα .Και μετά τις κορυφογραμμές, οι ψυχές ,τα έργα των ανθρώπων και τα ζωντανά. Οι Καλλαρίτες τα Πράμαντα  Το Αθαμάνιο, το Βουργαρέλι, ο Καταρράκτης, τα Άγναντα, και πάει… Τα βλέπω κι ας μη φαίνονται από μακριά. Κάθε φορά που αντικρίζω τα Τζουμέρκα κάνω και τις διαδρομές. Διαδρομές που μοιάζουν με διαδρομές ζωής. Ατέλειωτα κομμάτια ανεικονικής σύνθεσης και απόλυτου νατουραλισμού. Γραμμές σκληρές, καθαρές και γραμμές εν χορώ  στη  σιγή της μουσικότητας  του χώρου…Κάτω Αθαμάνιο. Τόπος με χρώματα της ζωής και της φθοράς. Είναι ο τόπος μου. Και τόπος  δεν είναι αυτό που φαίνεται αλλά αυτό που ζωγραφίζεται, χρόνια τώρα, στη ψυχή μου και που θέλει να ξαναβγεί στη θωριά. Έτσι με την θωριά αυτή γλεντώ εγώ τον τόπο μου”. (Βασίλης .Σταύρου 4-11-2010)
           Ανώνυμο-3  Ανώνυμο-1 Ανώνυμο-2 
 
5X