Skip to content

Η Δημιουργία Πινακοθήκης

Έχει παρατηρηθεί ότι ο σχεδιασμός προγραμμάτων για τον πολιτισμό επικεντρώνεται κυρίως στη διαφύλαξη και συντήρηση της παλαιότερης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε αρχαιολογικά και λαογραφικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και αναστηλώσεις παλαιών κτιρίων. Στον τόπο μας τα παλαιά κτίρια που ανακαινίζονται δεν εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες της σύγχρονης τέχνης. Οι σύγχρονες πολιτισμικές ανάγκες απαιτούν σχεδιασμό χώρων με καινοτόμες ιδέες και προτάσεις, που να εντάσσονται στις πολιτισμικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας  και να στοχεύουν σε μεικτές καλλιτεχνικές δράσεις, ώστε να έχουμε κίνητρα για την ενασχόληση των νέων με τον πολιτισμό, ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας και ανάπτυξη τού λεγόμενου πολιτισμικού τουρισμού σε συνδυασμό με τα λαϊκά μνημεία και τα μνημεία της φύσης. 

Η ύπαρξη βασικής υλικής υποδομής, αλλά και σημαντικού καλλιτεχνικού υλικού που διαθέτει το Αθαμανικό Κέντρο Τέχνης από δωρεές, μας οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας ενός μικρού, αλλά σημαντικού για τον τόπο μας πολυχώρου τέχνης – πινακοθήκης. Η προτεινόμενη θέση ανέγερσης δεν είναι τυχαία. Το Κάτω Αθαμάνιο της Άρτας είναι η γενέτειρα του εικαστικού και βασικού δωρητή Βασίλη Σταύρου. Εξ άλλου ένας χώρος στη θέση αυτή, καμωμένος με σωστές προδιαγραφές, θα μπορεί να αξιοποιεί και τις επιπλέον δυνατότητες που προσφέρει ο ανοιχτός χώρος στη φύση.

Οι δωρεές
Για την δημιουργία της Πινακοθήκης και του Πολυχώρου τέχνης το Αθαμανικό Κέντρο Τέχνης διαθέτει από δωρεές:
– Οικόπεδο 2000 τ.μ. επί της Ε.Ο. Άρτας –Τρικάλων, στη θέση “Χάνι Τυρολόγου” Κάτω Αθαμανίου, δωρεά απο τη ζωγράφο και ιδρυτικό μέλος του φορέα Σοφία Β.Σταύρου.
Φάκελο ολοκληρωμένης τεχνικής μελέτης
– Συλλογή από 1000 περίπου έργα (ζωγραφική, σχέδια, χαρακτικά), των καλλιτεχνών Βασίλη, Άννας και Σοφίας Σταύρου.
 – Συλλογή από περίπου 300 αυθεντικά χαρακτικά αλλά και άλλα πρωτότυπα έργα 80 και πλέον Ελλήνων καλλιτεχνών, που ο Βασίλης Σταύρου συλλέγει από το 1975.
 – Συλλογή απο 1500 επι πλέον μεταξοτυπίες για την υποστήριξη της βιωσιμότητας του χωρου, δωρεά του Βασίλη Σταύρου.
Videoart και Φωτογραφίες, έργα,επίσης, του εικαστικού Βασίλη Σταύρου.
 – Έπιπλα και αντικείμενα, (καβαλέτα, εκμαγεία, κ.ά.), για τη λειτουργία καλλιτεχνικού εργαστηρίου.

Ο Πολυχώρος

Μακέτα του κτιρίου της πινακοθήκης

Ο πολυχώρος που έχουμε σχεδιάσει είναι ένα σύγχρονο απλό διώροφο κτίριο, με συνολικό εμβαδόν 424 τ.μ. περίπου, με βασικό δομικό στοιχείο το ξύλο. Περιλαμβάνει τους απαραίτητους χώρους ώστε να μπορεί να στεγάσει ικανό αριθμό, αλλά και μεγάλου μεγέθους έργα τέχνης και επίσης να μπορεί να αξιοποιεί τις επιπλέον δυνατότητες που προσφέρει ο ανοιχτός χώρος στη φύση. Θα είναι ένας χώρος ειδικός για εκθέσεις, προβολές, διαλέξεις και καλλιτεχνικές δράσεις. Εφ`όσον ολοκληρωθεί θα υπάρχει αναψυκτήριο και πωλητήριο έργων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και  την οικονομική στήριξη και αυτονομία λειτουργίας του πολυχώρου.

Η όλη διαδικασία του έργου επιμερίζεται σε πέντε (5) φάσεις. Η Α΄ φάση περιλαμβάνει το σχεδιασμό του κτιρίου, την κοπή και προετοιμασία της ξυλείας, καθώς και την έκδοση της άδειας δόμησης. Η Β` φάση περιλαμβάνει την προετοιμασία του εδάφους και της έδρασης του κτιρίου. Στην Γ` φάση θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία του ξύλου και η κύρια δόμηση του κτιρίου με την συναρμολόγηση των εξωτερικών δομικών στοιχείων. Η Δ` φάση θα αφορά στην τοποθέτηση των εσωτερικών δομικών στοιχείων και τη διαρρύθμιση του χώρου και στην Ε΄ φάση θα ολοκληρωθεί η αισθητική και η λειτουργικότητα του κτιρίου με την απαιτούμενη υποδομή για τις πολιτιστικές δράσεις εντός και εκτός του κτιρίου.

Η ανέγερση του κτιρίου θα είναι χαμηλού κόστους, καθότι στηρίζεται σε προσφορές υλικών, σε οικονομικές προσφορές και σε εθελοντισμό. Σήμερα βρισκόμαστε στην Α`φάση, στην αναμονή της άδειας δόμησης από την Υ.Δ.Άρτας, καθώς έχει κατατεθεί ο σχετικός φάκελος δόμησης. Ευελπιστούμε οτι πολύ σύντομα, εντός του 2023, να ξεκινήσουν οι εργασίες θεμελίωσης.

Ο σχεδιασμός ανέγερσης της Πινακοθήκης pdf

Αίτημα υποστήριξης

Αγαπητοί Φίλες και  Φίλοι,

Βρισκόμαστε στο στάδιο της έκδοσης άδειας δόμησης. Ο σχετικός φάκελος βρίσκεται στα γραφεία της πολεοδομίας (αρ. αίτησης 132.876 – 25/11/2020). Η δημιουργία του πολυχώρου στηρίζεται κυρίως στη συνεισφορά και τον εθελοντισμό των φιλότεχνων φίλων μας. Απευθύνουμε πρόσκληση ενδιαφέροντος να στηρίξετε οικονομικά ή με προσφορά υλικών και υπηρεσιών την προσπάθεια αυτή και να μπείτε κι εσείς στην ομάδα των φίλων ευεργετών του Αθαμανικού Κέντρου Τέχνης. Εμείς από την πλευρά μας επιθυμούμε και έχουμε τη δυνατότητα, η κάθε υποστήριξη να έχει και ανταποδοτικό χαρακτήρα, με πίνακες (προσφορά), που διαθέτουμε για το σκοπό  αυτό. Το έργο που έχουμε σχεδιάσει θα ανήκει σε όλους μας και θα μείνει παρακαταθήκη ως πολιτισμική αξία για τις επόμενες γενιές.

Αθαμανικό Κέντρο Τέχνης – Τράπεζα Πειραιώς IBAN: GR26 0171 296000 6296 136386 229  

Σύλλογος Φίλων Α.Κ.Τ. Τράπεζα ALPHA BANK IBAN: GR48 0140 115011 500200 2045 682